O nás

na webu Právo & Dražby

Naši kolegové mají zkušenosti s aukcemi a dražbami a to jak jednotlivých nemovitostí a souborů nemovitostí, tak i podniků jako celku, ale i velkých souborů věcí movitých, především z konkursních podstat úpadců.

Právo & Dražby s.r.o. úspěšně provádí aukce a dražby široké škály nemovitostí, kde se stala partnerem pro renomované celostátní realitní kanceláře, ale také pro jednotlivé zájemce, insolvenční správce a exekutorské kanceláře.  Naše úspěšnost je založena především na intenzivním vyhledávání zájemců o vlastnictví k předmětu dražby, nebo aukce.

Naše kvalitní a cílená prezentace a inzerce ve všech dostupných inzertních médiích a to nejen regionálních, ale také celostátních je odrazem vysokého povědomí a zájmu o nabízených předmětech, či nemovitostech v aukcích a dražených. Tuto činnost neomezujeme pouze na tisková periodika, ale zaměřujeme se na konkrétní zaměření také v on-line prostoru.

Společnost Právo & Dražby s.r.o. je provozovatelem vlastního dražebního portálu www.pravodrazby.cz v souladu s novelou zákona o veřejných dražbách, provedenou zákonem č. 396/2012 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, a prováděcí vyhláškou č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

Společnost Právo & Dražby s.r.o. zajišťuje:
- odbornost v oblasti obchodního a občanského práva
- důsledné dodržování smluvených podmínek průběhu dražeb a aukcí
- důsledné dodržování všech podkladů potřebných pro rychlý a bezvadný průběh aukcí a dražeb.

Společnost Právo & Dražby s.r.o. vždy dodržovala individuální přístup ke svým klientům a vždy zohledňovala případné speciální požadavky, včetně rychlosti a operativnosti provedení aukce, či dražby při dodržení všech zákonem stanovených podmínek.

Pokud se rozhodnete pro jednoduchou, transparentní a ekonomicky výhodnou formu prodeje vašeho movitého, nebo nemovitého majetku, společnost  Právo & Dražby s.r.o. vám to zajistí prostřednictvím svého elektronického portálu www.pravodrazby.cz

 

Než budete pokračovat
Na webu www.pravodrazby.cz využíváme cookies. Nezbytné cookies jsou nutné k zajištění fungování stránek. U ostatních cookies nám můžete udělit souhlas s jejich využitím na základě Vašich preferencí. Ty můžete upravit v nastavení. Toto okno zavřete klikem na tento odkaz.